STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

ANBO checklist voor het keukentafelgesprek

Vanaf 2015 verandert het zorgstelsel. Voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet u net als voorheen bij uw gemeente aankloppen. Maar in de nieuwe Wmo staat het ‘onderzoek’ naar uw persoonlijke situatie centraal. Dit onderzoek kan bestaan uit een zogeheten keukentafelgesprek, waarin de gemeente met u uw persoonlijke situatie en uw behoefte aan ondersteuning bespreekt. Daarbij zal de gemeente als uitgangspunt nemen wat uzelf nog kan, in hoeverre andere mensen die u kent u hierbij kunnen ondersteunen en van welke algemene voorzieningen in de gemeente u mogelijk gebruik kunt maken. In de checklist leest u wat een keukentafelgesprek is en wat u kunt verwachten tijdens het gesprek. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het keukentafelgesprek.

Link naar de Checklist van Anbo (pdf)

 

Wat is een keukentafelgesprek?

Een keukentafelgesprek is een gesprek waarbij iemand van de gemeente - of iemand van een wijk of buurtteam - gaat bepalen of u hulp nodig hebt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en of u hier ook recht op heeft. Zij bepalen dus of u die hulp ook gaat krijgen. Tijdens dit gesprek vertelt u hoe uw leven eruit ziet en wat u graag wilt bereiken met uw hulpvraag. Ook uw mantelzorger (bijvoorbeeld kind, partner) mag bij het gesprek aanwezig zijn en kan zijn/ haar behoeftes aangeven. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op een andere locatie.

 

Goed voorbereiden op een keukentafelgesprek is belangrijk

Het is heel belangrijk dat u zich goed voorbereidt op een keukentafelgesprek. Op deze manier kunt u bewust antwoord geven op de vragen wat u wel of niet zelfstandig kan. Ook kunt u voor het gesprek uw vragen op papier zetten, zodat u deze tijdens het gesprek allemaal kunt stellen. Het is ook verstandig om ervoor te zorgen dat u iemand bij zich heeft die mee kan luisteren tijdens het gesprek. Twee horen meer dan één. Vraag bijvoorbeeld of uw kind of partner wil meeluisteren. Ook mag u een onafhankelijk persoon het gesprek laten bijwonen. Als u niemand kent die u kan helpen, dan kan de gratis gemeente iemand voor u regelen.

 

De onderwerpen die aan bod komen tijdens het keukentafelgesprek

Tijdens het keukentafelgesprek zal de nadruk liggen op twee punten.

1. Uw gezondheid. Wat kunt u zelf nog? Wat kunt u zelf niet meer? Welke en ziekten of beperkingen heeft u? Hoe zal het verloop van uw ziekte zijn? Heeft u bijvoorbeeld een prognose van uw arts? Het is verstandig om deze punten op papier te zetten, en zo nodig medische documenten klaar te leggen. Zo kunt u niets vergeten.

2. Uw sociale omgeving. Heeft u mensen in de omgeving die u kunnen helpen? Denk bijvoorbeeld aan kinderen die u kunnen verzorgen, maar ook aan een buurvrouw die u kan helpen met de boodschappen. Denk van te voren vast na of er mensen zijn in uw omgeving die u kunnen ondersteunen. Het is ook verstandig om alvast vooraf met hen te overleggen of zij bereid zijn om u te willen helpen zolang u hulp nodig heeft. Heb ook oog voor eventuele overbelasting van mantelzorgers die u ondersteunen. Mantelzorgers kunnen ook tijdens het gesprek aankaarten wat zij nodig hebben. De gemeente kan mantelzorgers nergens toe verplichten en mag ook geen druk op hen leggen.

 

Link naar de Checklist van Anbo (pdf)

 

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum