Wethouder op bezoek in De Brug

Vrijdagmorgen 3 oktober 2008 bracht Lodewijk Asscher (wethouder Onderwijs, Inburgering en Jeugd van Amsterdam) een bezoek aan de Multiculturele Huiskamer De Brug in Geuzenveld. Samen met Saida Ahyad (bestuursvoorlichtster) en Wouter Schut (stagiair) was hij op zoek naar de knelpunten die een vrijwilligersorganisatie als stichting De Brug dagelijks tegenkomt en ook was hij erg geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen van buurtbewoners. Nadat iedereen de kans kreeg om uit te leggen wat zij of hij doet bij de Brug gaf de wethouder aan dat hij elke vrijdagmorgen gebruikt om te horen wat er speelt in de buurten en wijken.

Kafka
Belangrijkste knelpunten bleken de soms Kafkaiaanse ambtelijke molens - die regels belangrijker lijken te vinden dan de mens achter de vraag of het probleem - en de stadsvernieuwing waardoor mensen gedwongen worden te verhuizen uit hun geliefde buurtje of hun fijne huis. Opnieuw huren is altijd (te) duur of lijkt op een emigratie omdat aangeboden woningen in Zeeburg wel erg ver weg zijn. Verschillende vrijwilligers van De Brug vrezen voor hun toekomst omdat zij op korte of lange termijn hun huis uit moeten en onzeker zijn over "hoe het dan verder moet".

De Brug helpt
Wat opviel was dat Lodewijk Asscher vooral belangstelling heeft voor de persoonlijke ervaring van mensen en extra aandacht besteedt aan de veelal helaas negatieve ervaringen met het functioneren van de ambtenarij en het botweg hanteren van de regels. Burgers worden soms het bos in gestuurd door een ambtenaar die zelf niet eens goed op de hoogte is van alle consequenties van de verschillende regelingen en van de belastingwetten.
Duidelijk werd dat De Brug burgers kan helpen om hun recht te krijgen en daarbij helpt door gerichte adviezen aan de 'cli├źnten' en het opstellen van bezwaarschriften.

Wethouder als laatste strohalm
En voor wie helemaal vastloopt in de gemeentelijke doolhoven is er altijd nog een laatste kans. Zoek contact met deze wethouder en hij zal zijn best doen om een oplossing te vinden of - in ieder geval - op een begrijpelijke manier uitleggen waarom iets is zoals het is of welke andere mogelijkheden er zijn. Want dat gaf hij openhartig toe; ook hij "valt soms in die valkuil" en laat zich dan leiden door de cijfers en door de verplichting zich te houden aan quota en budgetten. Terwijl hij juist de menselijke maat wil terugbrengen, zeker in contacten van burgers met de overheid.

Buiten spelen
Na bijna twee uur geanimaard praten en vooral luisteren vertrok de wethouder om - zoals hij het zelf noemt - verder "buiten te gaan spelen" en zo de link te leggen tussen de dagelijkse praktijk en de gemeentelijke burelen.

Gepubliceerd: 5 oktober 2008

Link naar andere foto's van het bezoek van de wethouder