Voorziening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geweigerd?
Bezwaar maken heeft zin!

Rechter geeft voorrang aan ondersteuning van de mantelzorger in de Wmo.

Een dochter die haar hulpbehoevende moeder in huis haalt werd een traplift geweigerd . Volgens de gemeente omdat de moeder zonder toestemming te vragen in een ongeschikte woning op 1 hoog was gaan wonen. Een andere reden voor de weigering is dat zij door chauffeurs van Stadsmobiel de trap wordt afgedragen als zij aanvullend openbaar vervoer nodig heeft.
Advocaat Matthijs Vermaat heeft op verzoek van de patiënten/consumentenkoepels met succes deze weigering bij de rechter aangevochten.
De gemeente krijgt ongelijk omdat zij geen rekening houdt met de wens van de regering om mantelzorg te stimuleren. Iemand die intensieve verzorging nodig heeft en daarvoor naar het huis van haar dochter verhuist, verhuist naar de op dat moment meest geschikte woning.
De voorstellen van de gemeente dat het hele gezin ‘op redelijk korte termijn’ naar een benedenwoning kan verhuizen of dat de moeder ook op ‘redelijk korte termijn’ naar een aanleunwoning kan verhuizen, vindt de rechter niet reëel. In beide gevallen is niet duidelijk gemaakt wat de gemeente onder een ‘redelijk korte termijn’ verstaat. Verder zou verhuizen het gezin op grote kosten jagen en het verzorgen van haar moeder in een aanleunwoning de taak van de dochter juist erg verzwaren. Dat laatste is zeker niet de bedoeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vindt de rechter.
Ook het argument van de gemeente dat de moeder zich door chauffeurs van Stadsmobiel de trap kan laten afdragen wordt van tafel geveegd, dit betekent immers dat zij nooit eens met de familie mee naar buiten kan om bijvoorbeeld in een rolstoel een ommetje te maken of in hun auto vervoerd te worden.

Wij zijn blij met deze uitspraak omdat de mantelzorger door de rechter serieus genomen wordt wat gevolgen heeft voor andere mantelzorgers die voor degene voor wie zij zorgen een voorziening nodig hebben.
Voor de familie komt de uitspraak helaas te laat omdat de moeder inmiddels is overleden.

Voor informatie over uw rechten of hulp bij het indienen van bezwaarschriften kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en klachtenopvang van de patiënten/consumentenkoepels (IKG-Signaal van het APCP). Telefoon 020 5777999 van 10 tot 14 uur.

Lees de volledige uitspraak van de rechter (in pdf)