POLITIEK DEBAT op 19 februari 2010
Amsterdam, NOVA Esprit College, Burgemeester De Vlugtlaan 125.

Thema van het debat is "Armoede in relatie tot jongerenproblematiek"

Onder leiding van: Hwa Tjoa (bestuursadviseur) zetten de lijsttrekkers van acht politieke partijen uit Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart hun standpunt uiteen aan bewoners en belangstellenden.

Deelnemers:
Christian Boiten - Christen Unie
Avni Turgut - Groen Links
Ronals Mauer - D66
Chris Shaeffer - SP
Rien Fraanje - CDA
Achmed Baadoud - PvdA
Michel Tromp - VVD
Peter Moerman - Bewoners Belangen Nieuw West
Cor van Drongelen, Stichting "De Brug",
Eric Apon, Resto van Harte
René Fritschy, Delta Lloyd Foundation.
en jeugdhulpverleners:
Mustafa Akka van Ara Cora,
Soufian Ammi van Stichting De Brug,
Jamil Jamidi en Youssef Mourabet van Streetcornerwork


Soufian Ammi leidt het debat in met voorbeelden van armoede en de reactie van jongeren daarop:

- Jongeren maken (vooral) schulden bij de InformatieBeheergroep, bij telefoniebedrijven en bij zorgverzekeraars; ze ontlopen het probleem, totdat ze een dwangbevel krijgen".

De voorzitter, Hwa Tjoa, richt zich tot de aanwezige politici : "Wat is er tot nu toe gedaan door de overheid?"

De aanwezigen zijn allen van mening dat verborgen armoede alle aandacht van de politiek verdient.

- Michel Tromp: "Begin bij het onderwijs: leer de jongeren met geld omgaan".
Vanuit de zaal: "Koppel de studiefinanciering aan de school voor controle op het daadwerkelijk volgen van de opleiding door de studenten".
- Avni Turgut: "Het VMBO-onderwijs is daartoe nu niet in staat; brede scholen moeten worden ondersteund om jongeren te leren omgaan met geld".
- Achmed Baadoud: "Scholen lossen het alleen niet op. Maar het probleem moeten we niet bij alleen de ouders en de jongeren leggen".

- René Fritschy, die door de Delta Lloyd Foundation is uitgezonden om jongeren te leren budgetteren: "Het ontstaan van studiefinancieringsschulden is niet alleen een kwestie van miscommunicatie; de jongeren zien de consequenties niet. Daarbij is de thuissituatie niet ideaal als de ouders in een sociaal-economisch zwakke positie verkeren".

- Jamil Jamidi: "Ouders die kinderen al vroeg hiermee helpen, dat zou ideaal zijn; ouders van nu beginnen laat met opvoeden; vaak is het al te laat en lopen de schulden hoog op. Deze jongeren moeten aan het handje genomen worden om hun schulden te saneren. Er zitten meer problemen in het hoofd van zo'n jongere: de materiele problemen (school niet afgemaakt, studieschulden, werkloosheid) maken depressief; het zelfbeeld is laag, de wanhoop nabij. Jongeren schamen zich hier heel diep voor.

- Mustafa Akka: Jongeren met multi-problems hebben acuut hulp nodig. Wij vangen jongeren op, die onbereikbaar blijven voor anderen. Samen met Achmed Baadoud hebben wij een veldje geregeld, waar we voetballen met jongens én meisjes; wij trainen met ze en daarnaast begeleiden wij ze als ze bij ons komen met hun problemen. In ons team is expertise op het terrein van hulpverlening aanwezig.

Hwa Tjoa legt de aanwezigen nu de vraag voor : "Wat kan de (lokale) politiek betekenen voor jongeren".

- Michel Tromp: "Zelforganisaties als Ara Cora hebben een wegwijzersfunctie. Zij maken armoede zichtbaar en hebben steun van de overheid nodig om hun werk te kunnen doen".
- Peter Moerman (BBNW): "Samenwerking moet er zijn op het maatschappelijk middenveld".
- Rien Fraanje: "We moeten de zelforganisaties koesteren en ons als partners opstellen; aan professionals laten we dan de volgende stappen over".

- Jamil Jamidi: "Wij zien onszelf als professionals: wij signaleren de problemen al bij de politiek. Mondjesmaat is er samenwerking met Bureau Jeugdzorg, maar zodra de jongeren 18 jaar geworden zijn, stopt die begeleiding. Veel blijft liggen en "zoek het maar uit". Er is niets afgesloten en wij moeten dan met de jongeren weer door de hele molen heen".

Hwa Tjoa stelt het panel daarop de vraag: "Hoe gaan we het anders doen?"

- Achmed Baadoud: "In Osdorp willen we dat hulpverleners samenwerken bij de gezinsaanpak; het grote aantal hulpverleners dat zich met een gezin bemoeit, hebben we al beperkt en willen we uiteindelijk terugbrengen tot één hulpverlener per gezin. Deze nieuwe gezinsaanpak heeft resultaat".
- Ronald Mauer: "De aanpak van Ara Cora werkt. Hulp bij de persoonlijke problemen van de jongere voorkomt opname op een wachtlijst. In de toekomst moet de (lokale) overheid zorgen voor kortere lijnen met instanties".

- Christian Boiten: "Ik heb respect voor de zelforganisaties; de lokale overheid moet bewust koppelingen leggen, hiaten opvullen en bureaucratie stoppen".Jamil Jamidi: "Als er faciliteiten zijn, worden jongeren zelf verantwoordelijker. Jongeren hebben nu tekort aan hulp daarbij".

- Youssef Mourabet: "In november 2009 zijn we gestart met een jongerenproject" (Anne Geerlink van Puur Zuid in Amsterdam-Zuideramstel (in de zaal) werkt met hen samen: "Wij verlenen al jongerenschuldhulp en dat werkt: onze kracht is om dicht bij de jongere te zijn, te helpen en te werken aan gedragsverandering".

- Een andere inspreker: "Nu is het zo dat we de ouders in beweging krijgen en vanuit de politiek krijgen we hulp, maar die wordt na enige tijd weer stopgezet".

- Achmed Baadoud: "Ik ben faliekant tegen tijdelijke projecten. Problemen moeten structureel aangepakt worden. Wij gaan niet bezuinigen op armoede en jongerenhulp".
In reactie hierop roepen de toehoorders dat scholing én werkgelegenheid dringend nodig zijn.
Wat doen stadsdelen als intermediair naar werk (zie de havens in de Westpoort)?
- Christian Boiten: "Wij geloven niet in de maakbaarheid van de samenleving; we kunnen niet of ten dele zorgen voor werk. We willen mensen wèl, door ons beleid, leren om de overheid niet langer als vijand te zien".

- Een toehoorder: "Ik weet niet hoe de politici dat gaat lukken....".

Op dit punt aangeland, brengt Hwa Tjoa de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO ) ter sprake:
"In de WMO moet iedereen mee kunnen doen".
- Achmed Baadoud wil bevoegdheden van de Centrale Stad naar Nieuw West brengen en dan laagdrempelige opvang realiseren. Het uitgangspunt van Nieuw West luidt: "Wij moeten helpen".

- Cor van Drongelen: "Wat ik mis is wat u doet voor ouderen, chronisch zieken , mensen met een fysieke en/of psychische beperking. De Gemeenteraad heeft in 2007 een motie aangenomen om Agenda 22 uit te rollen. Sindsdien is er niets mee gedaan.

- Robin de Bood vanuit de zaal: "Er moet nog heel wat gebeuren. De AWBZ-gelden komen nu pas naar Amsterdam. Nu mogen de heren en dames politici daarvan voorzieningen leveren aan arme mensen, hier. Mantelzorg moet blijven. Sloop en renovatie in de wijk beginnen nu conform Agenda 22. Er zijn echter nog geen garanties.

Hwa Tjoa richt zich tot de zaal: "Kunt u de weg naar het loket vinden?"

- Inspreker: "Ik ben mantelzorger; ik heb het hier niet kunnen vinden. In Zeeburg was het duidelijk aangegeven".
- Ronald Mauer: Osdorp heeft een mobiel zorgloket.
- Avni Turgut: En er is zorg op maat.
- Christian Boiten: In de buurt; dicht bij de burger.
- Michel Tromp: "Er zijn veel vangnetten, maar mismatch tussen vraag en aanbod.
- Peter Moerman : Het WMO-loket van Geuzenveld-Slotermeer kan je verwijzen; meer niet.
- Achmed Baadoud: "Deze punten : werkgelegenheid en schuldenproblematiek, neem ik mee.

Na een levendig, ruim anderhalf uur durend, debat bedankt de voorzitter alle aanwezigen hartelijk voor hun aandacht en deelname.

(Zie hier Agenda 22 de door de Verenigde Naties opgestelde standaardregels voor gelijke kansen voor alle burgers).