Indisch Herinneringscentrum naar Bronbeek

 

Op het landgoed Bronbeek in Arnhem komt een nieuw Indisch herinneringscentrum. Het Indisch Herinneringscentrum is de opvolger van het Indisch Huis in Den Haag, dat in 2006 haar deuren moest sluiten vanwege financieel wanbeheer.

 

Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met staatssecretaris Van der Knaap van Defensie, in een brief aan de Tweede Kamer. Om een alternatief te vinden voor het Indisch Huis, zijn in opdracht van het ministerie van VWS vier mogelijke locaties onderzocht: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Landgoed Bronbeek in Arnhem biedt de beste mogelijkheden. Bronbeek heeft al een duidelijk Indisch karakter, krijgt nu al 20.000 bezoekers per jaar, ligt centraal en is zeer toegankelijk voor grote groepen bezoekers.

 

Het Indisch herinneringscentrum zal de Tweede Wereldoorlog in Azie, met daarbij de voor- en nageschiedenis, voor een breed publiek presenteren. Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van alle Nederlanders iets afweet van de oorzaak en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Azie. Het centrum zal zich vooral richten op de Japanse bezetting van Nederlands-Indie, de zogenaamde Bersiapperiode (de onafhankelijkheidsstrijd die direct na de Japanse aftocht begon), de repatriering van Indische Nederlanders en de integratie van deze groep in Nederland.

 

Ook zal het centrum een ontmoetingsplek zijn voor Indische Nederlanders, waar zij herinneringen kunnen delen en herdenken.

 

Het bestuur van het centrum staat onder voorzitterschap van de heer E.F. Stoove (voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB). Verder bestaat het bestuur uit mevrouw W.Sorgdrager (lid Raad van State), mevrouw V. Nijhof-Schippers (voorzitter van de Indische jongerenorganisatie Nasi Idjo), de heer S.B. Go (algemeen directeur Go-Tan) de heer C.N.J. Neisingh (generaal-majoor b.d.) en

de heer J.W. Kelder kmkaz (commandant Zeestrijdkrachten VADM).

Het bestuur heeft gekozen voor de naam "Indisch Herinneringscentrum Bronbeek".

 

Het ministerie van VWS geeft een jaarlijkse instellingssubsidie en eenmalig een miljoen euro voor de inrichting van de presentatie. Eind 2008 wordt het aparte traject Indisch erfgoed (onderdeel van programma Erfgoed van de Oorlog) overgedragen aan het centrum. Het ministerie van Defensie zal het algemene beheer van het landgoed, het verzorgingshuis voor oud-militairen en het museum op zich nemen.

Lees hier de originele brief.