Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en de Bersiap 1941-1949

De Vereniging is opgericht op 2 november 1988, vanuit een samengaan van het Werkkollektief Kongsi's en de Steungroep Jappenkamp- en Buitenkampkinderen 1941-1949 (S.J.B.K.). Het Werkkollektief Kongsi's startte op 24 november 1980 met de eerste twee verwerkingsgroepen voor vrouwen die de Japanse bezetting als kind hadden meegemaakt. Initiatiefneemster en begeleidster van deze twee groepen was Marjoke Verschoor. Uit deze twee groepen kwamen vrouwen voort die wel zelf wilden begeleiden en zo groeiden de kongsi's. Na een aantal jaren met alleen vrouwen gewerkt te hebben, kon de vraag van de 'jongens-van-toen' gehonoreerd worden om deel te nemen aan de verwerkings-groepen. Hieraan gingen eerst een aantal weekenden vooraf waarin zowel de mannen als de vrouwen gescheiden uitzochten hoe hun beeld van zichzelf en de andere sexe door de ervaringen gedurende de Japanse Bezetting beïnvloed waren. In 1986 kwamen voor het eerst de Buitenkampkinderen bij elkaar, vanaf het eerste uur zijn Dea Walraven en Elsa Oldenhave degenen geweest die voor de positie van deze groep speciale aandacht vroegen.

De S.J.B.K. 41-49 was een initiatief van Cor van Drongelen, Judith Berentsen en Humphry Goes. Als antwoord op het verschijnen van het rapport van de Commissie van Dijke in 1987, waarin de mogelijke traumatisering 45 jaar na de oorlog in twijfel werd getrokken, werd door hen de SJBK opgericht. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat deze groep zich richtte op de materiële belangenbehartiging; de aandacht van de pers was meteen groot. Intern werd de band versterkt door de zogenaamde

Kumpulans, waar actief kader met elkaar de akties besprak, maar waar ook gelegenheid was elkaar beter te leren kennen. Vanaf het allereerste begin van het ontstaan van de SJBK 41-49 hebben de mensen van de Tweede Generatie een belangrijke rol gespeeld. Aangezien binnen politieke strukturen voornamelijk de kwantiteit telt, zijn na moeizame samenwerkingsbesprekingen de twee groepen samengegaan en ontstond de Vereniging KJBB 41-49.

De eerste Landelijke Dag in 1987, georganiseerd door de SJBK, was de start van de reeks landelijke dagen die volgden en die nu traditie lijkt te worden. Voordat het samengaan van de twee groeperingen een feit werd, werd er wel al samengewerkt in een tweetal projecten. Het eerste project was het oprichten van de Werkgroep Jeugdvoorlichting. Initiatiefneemsters hiervoor waren Gelske van der Vlugt (Werkkollektief Kongsies) en Cor van Drongelen (SJBK). Dat deze werkgroep in een grote behoefte voorziet, is inmiddels wel bewezen. Het tweede project was het organiseren van Regionale Kontaktdagen. Nu kan gezegd worden dat via de Werkgroep Regionale Kontakten inderdaad veel mensen bereikt kunnen worden, voor wie bijvoorbeeld het bezoeken van een landelijke dag te bezwaarlijk is. Ook de bijeenkomsten, die regionaal worden verzorgd, blijken aan een grote behoefte te voldoen. Zowel de SJBK als het Werkkollektief hadden geen formele status. Hiervoor te zorgen, was het eerste aandachtspunt. Na veel overleg in beide groepen, werd gekozen voor de Verenigingsvorm. Binnen de Vereniging is een groot aantal Werkgroepen aktief -belangrijk voor het onderlinge kontakt. De oudere eerste generatie laat steeds meer, door middel van donaties, blijken met onze Vereniging mee te leven.

In de statuten van de vereniging staat in artikel 4 duidelijk vermeld wat de doelgroep is van de vereniging alsmede de doelstelling:

"De vereniging is een vrijwilligersorganisatie die de immateriele en materiele belangen behartigt van die mensen, die direkt of indirekt de gevolgen ondervinden van de Japanse bezetting en de Bersiap, gedurende de peiode 1941-1949. Zij richt zich op de "kinderen van toen", hun partners en de tweede generatie"

De Vereniging geeft een kwartaalblad uit KAWATBERICHTEN, een aangepaste voortzetting van de vroegere Kongsi Nieuwsbrief. Het voorziet de leden van informatie maar ook leesplezier .

Kijk voor meer informatie op de website www.kjbb.nl