Regeerakkoord biedt perspectief voor gehandicapten en chronisch zieken

 

Gehandicapten en chronisch zieken krijgen de komende jaren meer voorzieningen in hun directe omgeving en een betere compensatie voor hun extra kosten.

Dat concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) voorlopig uit de eerste teksten van het nieuwe regeerakkoord. Of het zo gewenste maatschappelijke participeren echt van de grond komt, hangt af van de uitwerking van de voornemens op dit vlak.

 

In de aanloop naar de verkiezingen formuleerden organisaties van gehandicapten en chronisch zieken, verenigd in de CG-Raad, hun tien wensen. Een vergelijk van die tien punten met het regeerakkoord leert dat Balkende IV de anderhalf miljoen chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet komt door het afschaffen van de no claim, door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) niet onder de marktwerking te brengen en door een verbeterd systeem van eigen bijdragen waarbij chronisch zieken en gehandicapten worden ontzien.

 

Voor volwaardig maatschappelijk participeren is echter meer nodig. Gelijke rechten bijvoorbeeld en een visie op arbeidsparticipatie. Dit kabinet zegt “met kracht” de Wet Gelijke Behandeling uit te breiden. Op het gebied van arbeid vallen in positieve zin de reïntegratiemogelijkheden op, de zogenaamde brugbanen en het stimuleren van werkgevers die gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst houden of nemen (no-risk polis, premiekorting).

 

Zorgen heeft de CG-Raad over het doorzetten van de decentralisatie zónder heldere randvoorwaarden en het over de hele linie ontbreken van een visie op “integraal beleid”. Allochtonen en jeugd zijn doelgroepen aan wie wel op alle levensterreinen gedacht wordt, maar voor chronisch zieken en gehandicapten geldt dit niet.

 

Verheugd is de CG-Raad over de openingen die dit kabinet biedt. Ook de bereidheid om daarover op korte termijn met cliëntenorganisaties zoals de CG-Raad in gesprek te gaan en maatschappelijk draagvlak te creëren is hoopgevend.