73 waren voor “de Indische motie” en 75 tegen

30 juni jl. vond de stemming plaats van VAO ( Verbreed Algemeen Overleg ) Oorlogsgetroffenen in Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van de hoorzitting die plaatsvond op 28 juni jl. Waarbij alle oppositie partijen reeds nadrukkelijk de Indische Kwestie steunden. Fel werd op die bewuste dag uitgehaald naar de staatssecretaris Veldhuizen van VWS, die slecht zich heeft voorbereid op deze zaak.

Om 19.30 verzamelde de opgekomen menigte uit de Indische Gemeenschap bij Luden op het Plein. Hierna trokken zij gezamenlijk naar de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer. In tegen stelling tot de 28 juni waar extra zalen ingericht moesten worden door de grote opkomst was nu de opkomst minder. Maar de Indische tribune was goed gevuld; regelmatig werd ook naar het Indisch vak gekeken door de kamerleden o.a Pechtold, en zij waren getuigen dat er zo’n 30 andere moties werden ingediend op die dag, en velen sneuvelden.

Wordt er wel nog geregeerd vanuit uit de “Gedoogde regering” bij het zien van dit ritueel waar alle moties ritueel werden geslacht!
Uiteindelijk werd de Indische Motie ingediend door Pia Dijkstra van D66 en mede-ondertekend door de rest van de oppositie partijen. Na het indienen van alle moties op die dag, trokken de partijen zich terug om in beraad te gaan. Om 00:30 werd begonnen met de stemming. Aan de lopende band in een snel tempo werd door de partijen op de ingediende moties gestemd .

Rond 01.00 uur was de Indische Motie aan de beurt.
De stemming ging bij deze motie geheel op een andere wijze omdat Pia na de beantwoording door de staatssecretaris aan Kamervoorzitter Verbeet heeft gevraagd om een hoofdelijke stemming over deze motie. De griffier had een lijst met namen van alle Leden van de Kamer, die elk afzonderlijk hun stem uit brachten. Vanaf de tribune waren de stemmen te traceren uit welk vak zij kwamen wie er voor- of tegen was en tot welke politieke partij die behoort. Ook aan de lichaamstaal was het te zien bij de “nee” – stemmers die wegdoken leek het wel die in het vorige kabinet notabene de Indische Kwestie nog steunden, zie archiefbeelden van de NOS en ICM verderop..
Een samenvatting NOS is te zien op
http://youtu.be/H9kk5DMgX_4
http://icmonline.ning.com/video/2e-kamer-motie-indische
Reportages van de gehouden persconferentie door Indisch Platform bij Nieuwspoort.
http://icmonline.ning.com/video/nieuwspoort-persconferentie deel 1
http://icmonline.ning.com/video/nieuwspoort-persconferentie-1 deel 2
http://icmonline.ning.com/video/nieuwspoort-persconferentie-2 deel 3
Archiefbeelden NOS
http://icmonline.ning.com/video/archief-reportage-nos-van
Archiefbeelden ICM
http://icmonline.ning.com/video/reportage-ip-manisfestatie-ip

Na het zien van de beelden moeten wij constateren hoe onbetrouwbaar een politieke partij kan zijn; en nog erger hoe
de Indische Gemeenschap 66 jaar steeds op het verkeerde been wordt gezet door de politiek.
De motie is verworpen die het volgende inhield:
Een onafhankelijke commissie van wijze personen te benoemen om de uitgebrachte NIOD rapporten te bespreken met het Indisch Platform en te onderzoeken wat de daadwerkelijke reikwijdte van Het Gebaar is.
Dus de Indische Kwestie is nog lang niet van de baan. Dit Kabinet houdt eens op te bestaan dit in tegenstelling tot het Indisch Platform met zijn achterban de Indische Gemeenschap die alleen maar groeit.