Cliëntenorganisaties: verhoging eigen bijdrage ongepast

Tienduizenden ouderen, gehandicapten en GGz-cliënten hebben eind november een fors hogere rekening voor de eigen bijdrage per 1 januari gekregen. Sommige mensen moeten meer dan Euro 500,- per maand extra gaan betalen. De staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft per brief laten weten dat zij geen overgangstermijn wil hanteren. De cliëntenorganisaties vinden het ongepast dat mensen zonder vooraankondiging zoveel meer moeten betalen. De cliëntenorganisaties willen dat er alsnog een overgangsregeling komt.

Wat is er aan de hand?
In 2003 is de eigen bijdrageregeling veranderd. Vanaf dat moment wordt de eigen bijdrage over het verzamelinkomen geheven in plaats van over het netto inkomen. Voor cliënten in Awbz-instellingen die al voor 2003 zorg kregen is die nieuwe berekening uitgesteld tot 2008. Daarover is met de betrokkenen onvoldoende of zelfs helemaal niet gecommuniceerd.
Eind november 2007 kregen tienduizenden mensen zonder vooraankondiging een brief met de nieuwe eigen bijdrage voor 2008. Velen bleken een fors hogere bijdrage te moeten gaan betalen. Volgens opgave van het ministerie van VWS gaat het om de volgende aantallen (bedrag per maand):
- 26.000 mensen gaan er 50 tot 99 euro op achteruit
- 21.000 mensen gaan er 100 tot 500 euro op achteruit
- 2.000 mensen gaan er meer dan 500 euro op achteruit

Het is onduidelijk hoeveel mensen als gevolg van deze maatregel teruggebracht worden naar het absolute minimum, te weten het zak- en kleedgeld van Euro 280,- per maand voor alleenstaanden en Euro 436,- voor echtparen. Er zijn zelfs mensen die onder deze grens uitkomen en zelf actie moeten ondernemen om dit aangevuld te krijgen.

Visie cliëntenorganisaties
Verschillende regelingen gelijk trekken, is in principe rechtvaardig. Iedereen in dezelfde (financiële) positie betaalt dan dezelfde bijdrage. Maar het is onjuist dat mensen zonder vooraankondiging op het laatste moment worden geconfronteerd met forse verhogingen van de eigen bijdrage. De cliëntenorganisaties willen een overgangstermijn van minimaal een jaar, waarin stapsgewijs de eigen bijdrage wordt verhoogd naar het niveau dat anderen betalen. In gesprekken met het ministerie en het kabinet zullen de cliëntenorganisaties blijven aandringen op een overgangstermijn.