Vooraankondiging

De andere patiënt

Symposium ter gelegenheid van
de presentatie van het boek “De mondige patiënt, een historische kijk op een mythe”
van Stephen Snelders en Frans J. Meijman, dat zal verschijnen bij
uitgeverij Prometheus/Bert Bakker.

Doel

Middag over beelden van ‘patiënten’ en de omgang van burgers met informatie over gezondheid, ziekte en zorg.‘De geïnformeerde patiënt’ wordt bezien vanuit een historische invalshoek en beelden van patiënten worden gepresenteerd vanuit praktijkindrukken, onderzoeksgegevens, literaire vertellingen, beeldende kunst en de publieke sfeer.

 

Doelgroepen

Persoonlijk of professioneel geïnteresseerden uit kringen van de patiëntenbeweging,  ziekte- en zorgorganisaties, voorlichters en journalisten, hulpverlening, onderzoek, opleidingen, beleid en bestuur.

Datum en locatie

Middag van woensdag 18 maart 2009.

Auditorium hoofdgebouw Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105 Amsterdam.

Sprekers (15 à 20 minuten presentatie, 10 minuten vraag en antwoord) en werktitels.

 1. Sofie Vandamme, sociaal wetenschapper, universitair docent medische ethiek Erasmus medisch centrum Rotterdam:
  Patiënten in literaire vertellingen: stereotype of kameleon?
 2. Ted van Lieshout, schrijver, illustrator en samensteller educatiemateriaal over beeldende kunst:
  Patiënten in beeldende kunst: (voor) jong en oud
 3. Heidi de Mare, (kunst)historica, VU letteren en VU medisch centrum:
  Patiënt in beeld in de publieke sfeer
 4. Nick Verouden, antropoloog, onderzoeker bureau studentenartsen Universiteit van Amsterdam:
  Klachten over de gezondheid zonder hulpvraag
 5. Nordin Dahhan, kinderarts Sint Lucas Andreas Ziekenhuis:
  Allochtone patiënten: gewoon en bijzonder
 6. Stephen Snelders, historicus, docent en onderzoeker afdeling Metamedica VU medisch centrum:
  De mythe van de mondige patiënt

Voorzitter: Frans Meijman, hoogleraar afdeling Metamedica VU medisch centrum

Aan de directeur van het Amsterdams Patiënten / Consumenten Platform zal het boek over de geschiedenis van de geïnformeerde patiënt worden aangeboden.