Architecte Afaina de Jong schetst met bewoners, woningcorporaties, de gemeente en andere betrokken partijen de ideale woonwijk tijdens de OMWaNA werkconferentie over wonen en veiligheid.

 

 

Vrijdag 09 maart

10.00 tot 13.00 uur

Pakhuis de Zwijger

 

In de discussies over wonen en veiligheid ontbreekt de stem van bewoners vaak op alle fronten. Tijdens de OMWaNA werkconferentie staat de participatie van bewoners centraal. Deelnemers met verschillende etnische achtergronden en verschillende maatschappelijke posities spreken tijdens de conferentie met elkaar over de vraag hoe zij de ideale woning zien en op welke manier bewoners actief betrokken kunnen worden.

 

De dag wordt geleid door Tarik Yousif (zie programma)

 

Om 10.00 uur presenteert Mehmet Uygun namens de stedelijke kerngroep het OMWaNA manifest over wonen en veiligheid.

In de tafelgesprekken die volgen, zullen deelnemers in kleine groepjes over hun huidige woonsituatie spreken en gezamenlijk een beeld schetsen van een ideale woonwijk.

Om 12.00 uur zal architecte Afaina de Jong (uit de stal van Rem Koolhaas), op basis van de uitkomsten van de tafelgesprekken, haar persoonlijke visie schetsen van de ideale woonwijk.

Om 12.15 uur vindt er een paneldiscussie plaats over de rol van bewoners in achterstandswijken en stadsvernieuwingsgebieden.

 

De uitkomsten van de werkconferentie zullen door de stedelijke kerngroep van OMWaNA gebruikt worden om samen met andere partners programma’s op het gebied van bewonersparticipatie te ontwikkelen.

Het programma (in pdf) vindt u hier.

Voor meer informatie en/of de publicatie OMWaNA werkt!  kunt u mailen of bellen met Saskia Moerbeek of Hinde Chergui info@stichtingbmp.nl. Tel: 020-4282728 / 0629035922

 

Project OMWaNA

(Oudere Migranten Werken aan een Nieuw Amsterdam)

telefoon

020 428 27 28

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)

fax

020 428 29 28

Sarphatikade 13

e-mail

info@stichtingbmp.nl

1017 WV Amsterdam

 

www.stichtingbmp.nl