Comité “Onze Hoop” en de multiculturele huiskamer Stichting De Brug organiseren een bijeenkomst voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte over het thema:

De ziekte van onbegrip
Migratie en migranten met psychische en psychosomatische klachten

Vrijdagmiddag 14 november 2008 van 13.00 tot 16.30 uur in
De Brug
Aalbersestraat 248A, 1067 GM Amsterdam (Geuzenveld)

Op deze bijeenkomst wordt daarover gepraat door deskundige hulpverleners, belangenvertegenwoordigers en uzelf als direct betrokken persoon.

Informatie:
Ahmed El Mesri, tel. 06-10112691, e-mail: elmesri@gmail.com
www.comiteonzehoop.web-log.nl
De Brug, tel. 020-6138374, e-mail: debrug@stgdebrug.nl
www.stgdebrug.nl

Programma

13.00 Ontvangst met koffie en broodjes
13.30 Opening en welkom
13.40 Mustapha Sidali, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spver) en maatschappelijk werker.
          Wat zijn psychosomatische klachten?
14.00 Abdellah Mehraz, bureau Trias Pedagogica (intercuturele pedagogiek en diversiteitsmanamgent)
          Interculturele diversiteit
14.20 Vertoning dvd GGZ kiest kleur.
14.40 Zineb El Bakkali, spver
          Isolement en verloedering van migranten met een aandoening.
15.00 Pauze.
15.15 ervaringsdeskundigen.
15.30 Gina Braafheid, oprichtster van Sriebie Wiekie, een lotgenotengroep voor migranten-familieleden en naastbetrokkenen van mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening.
           Ziekte van onbegrip

Presentatie: Jamal Ftieh

Per openbaar vervoer naar 'De Brug':
Vanaf Amsterdam Sloterdijk: bus 192, halte Albersestraat hoek Sam van Houtenstraat;
vanaf Amsterdam C.S.: bus 21, halte Albersestraat hoek Sam van Houtenstraat;
of tramlijn 13, uitstappen eindpunt Lambert Zijlplein en 5 minuten lopen.