WMO bedreigend of juist gunstig voor burgerinitiatieven/voorzieningen in ons stadsdeel ?


Over deze vraag bogen zich Cor van Drongelen, voorzitter van De Brug en van stedelijke klankbordgroep WMO, Said Bouhaltit, stagiaire bij De Brug en stadsdeelraadslid, Leyla Tamul, ice-voorzitter bij De Brug en Jan van der Roest, actief binnen de SOS-groep en ook bestuurslid van de bewonerskoepel van Ymere.

In Geuzenveld/Slotermeer bestaat nog geen beleids- en implementatieplan voor de WMO, die in januari 2007 van start gaat. De Participatiewet geeft verschuivingen van aandacht en middelen voor burgerinitiatieven die nu vaak verzanden in regels en bureaucratie.

Door het Participatiefonds kan snel antwoord worden gegeven of plannen passen in de gestelde doelen en dus ook gefinancierd kunnen worden zoals de Burenhulp van de SOS-groep en de kosten van De Brug voor stagiaires bij taallessen en computerscholing van Marokkaanse vrouwen.

Cor van Drongelen is ook bezorgd over de kwaliteit van de indicatiestelling want in de training van medewerkers van het Centrum van Indicatiestelling wordt niet voorzien hoe ervaringsdeskundigen de indicatiestellers kunnen wijzen op de goede manier van omgaan met aanvragen en vooral op de juiste bejegening hierbij.

Indien de WMO een verkapte bezuinigingswet zou blijken, hollen de voorzieningen en ook de participatie van burgers achteruit. Toch kan de WMO een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen in Amsterdam. De Vraagwijzer, met informatie en advies voor alle burgers, heeft algemene instemming gekregen. Nu weten mensen vaak niet waar ze recht op hebben of hoe ze problemen kunnen oplossen. De WMO stelt dat burgers meer zeggenschap moeten krijgen over de voorzieningen die nodig zijn (en over de geleverde kwaliteit!).

Nu al wordt er echt geluisterd naar de inbreng van burgers, zeker op stedelijk niveau.

Ook de politiek is zich bewust van de noodzaak bewoners meer ruimte te geven voor initiatieven, dan hebben de mensen meer reden om betrokken te raken bij hun buurt of straat. De Brug en de SOS-groep van Geuzenveld/Slotermeer hebben hier hoge verwachtingen van. Met de inzet van veel vrijwilligers en een klein budget willen zij een grote bijdrage leveren aan de sociale samenhang van dit veelkleurige en toch zo groene stadsdeel.


Hedda
van Rozelaar, 10 augustus 2006