Functies bij stichting De Brug

Bestuur Naam Telefoon E-mail
Voorzitter
2e vertegenwoordiger VVE
Cor van Drongelen 020-6965470
06-51720484
v.drongelen@chello.nl
Vice-voorzitter Leyla Tamul 06-52477397 l.tamul@chello.nl
Secretaris Corrie Vermeulen corrie.vermeulen@xs4all.nl
Penningmeester Wouter Varkevisser 06-47912251 wouter@varkevisser.net
Algemeen bestuurslid Rob van den Broeke 020-4977687 rvdbroeke@xs4all.nl

Coördinators Naam Telefoon E-mail
Voor de vrijwilligers Agnes Herewood
Marion van den Broeke
06-23008828
020-4977687
agnes_herewood@hotmail.com
Kantara en
Begeleiding stagiaires Juridische
Dienstverlening (vrijdagmorgen)
Resto van Harte
Saïd Bouhaltit 06-42976833 aya203@hotmail.com
Indisch Welkomst Monument (vz)
contactpersoon voor Indisch Platform en voor Stichting
Herdenking 15 augustus 1945
Cor van Drongelen 020-6965470
06-51720484
v.drongelen@chello.nl
Stagiaires MWD Corrie Vermeulen corrie.vermeulen@xs4all.nl
Stichting Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer Cor van Drongelen 06-51720484 corvandrongelen@gmail.nl
Huismeesters en
Computerwijk docenten (Dubbelklik)
Ed Hanenberg

Will Fleur
020-6692094
06-22117910
06-40653633
06-36145189
eddyhanenberg@hotmail.com

wnfleur@hotmail.com
Website Jan van Zijp 020-4974963 hog@wxs.nl

Adviseurs Naam Telefoon E-mail
Bedrijfsveiligheid
(BHV)
Martha Timmerman
Corrie Vermeulen
06-10604963
timmermanmartha@hotmail.com
corrie.vermeulen@xs4all.nl
Patiënten Consumenten belangen Hwa Tjoa
Bouwkundige zaken Rob van den Broeke 020-4977687 rvdbroeke@xs4all.nl