STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

 

Aanbevelingen voor het schrijven van verhalen voor op de website Geheugen van West

 

- De verhalen op het Geheugen van West hebben betrekking op Amsterdam-West en Amsterdam Nieuw-West.

- Verhalen zijn bij voorkeur rond de 300 woorden lang (maximaal 450 woorden).

- Verhalen worden voor plaatsing op de site - zo nodig - nog geredigeerd door de redactie. Het hoeft dus geen perfect verhaal te zijn.

- Titel: bedenk een originele titel die bij het verhaal past. Liever geen algemene titels zoals ‘Wonen in de Aalbersestraat’ of ‘Feest in Nieuw-West’, want de kans is groot dat anderen dezelfde titel aan hun verhaal geven!

- Periode: vermeld het jaartal of de jaren waarin het verhaal zich afspeelt, bijvoorbeeld, 1987 of 1934-1942.

- Locatie: geef aan in welke wijk en stadsdeel het verhaal zich afspeelt. Noem ook straatnamen.

- Schrijver: jouw naam als schrijver.

- Verteller (indien van toepassing): de naam (of pseudoniem) van de verteller en enige informatie over de verteller, zoals geboortejaar, hoe lang zij/hij in zijn buurt woont, haar/zijn beroep.

- Geen verhaal zonder foto’s. Zorg voor een passend onderschrift bij de foto(‘s): wie of wat staat er op, wanneer is de foto genomen en waar is deze genomen.

- Maak zo veel mogelijk gebruik van eigen foto’s; er kunnen dan geen problemen ontstaan over het auteursrecht.

- Maak geen gebruik van foto’s van professionele fotografen, foto’s uit het Gemeentearchief of foto’s van het internet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende (dwz. diegene bij wie het auteursrecht ligt). Je mag nooit zomaar foto’s van internet downloaden en gebruiken anders dan voor eigen gebruik!

- Schrijf je het verhaal van/voor een ander, dan laat je natuurlijk die ander/verteller eerst het verhaal lezen voor het insturen van haar/zijn verhaal voor op de website. Zo nodig wijzig je de tekst op aanwijzing van die ander. Geef aan de redactie van het Geheugen door dat de verteller het eens is met plaatsing op de website.

- Deze aanbevelingen zijn alleen maar een hulpmiddel en niet bedoeld om je creativiteit in te perken.

- Heb plezier bij het schrijven!

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum