STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

 

Bestuur

  Voorzitter en lid VVE Hans Staphorsius 020-6130480 - 06-18087098 - E-mail: hansstaphorsius@hotmail.com

  Secretaris Fred Berkholz  - E-mail: f.berkholz@gmail.com

  Penningmeester en lid VVE Wouter Varkevisser - E-mail: wouter@varkevisser.net

  Algemeen bestuurslid Jannie Baier 06-18478604  - E-mail: jbaier@hotmail.com

  Algemeen bestuurslid: Funda Uçar - E-mail: funda.ucar@live.nl

  Adviseur bestuur Saïd Bouhaltit 06-42976833   - E-mail: aya203@hotmail.com

 

Coördinatoren voor de vrijwilligers/groepen

  - Gastvrouwen/gastheren, Surinaamse en Creatieve groepen

    Agnes Herewood 06-23008828    - E-mail: agnes_herewood@hotmail.com

  - Jembatan

    Jannie Baier 06-18478604  - E-mail: jbaier@hotmail.com

  - Secretariaat en archief

    Fred Berkholz  - E-mail: f.berkholz@gmail.com

  - Huismeesters en Algemene Zaken

    Hans Staphorsius 020-6130480 - 06-18087098 - E-mail: hansstaphorsius@hotmail.com

  - Marokkaanse groep(en) en Begeleiding stagiairs Juridische Dienstverlening

    Saïd Bouhaltit 06-42976833   - E-mail: aya203@hotmail.com

  - Kasmedewerkers

    Wouter Varkevisser - E-mail: wouter@varkevisser.net

 

Huismeesters

   Ed Hanenberg 06-22117910 - E-mail: eduhaan@hotmail.com (maandag, woensdag en vrijdag)

   Will Fleur - E-mail: wnfleur@hotmail.com (diinsdag en donderdag)

 

Atalgroep

   Will Fleur - E-mail: wnfleur@hotmail.com

 

 

Website

   Jan van Zijp, Polanen AB, Tzummarum - E-mail: jan@polanenab.nl

 

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

 

Contactformulier

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum