STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

Ondersteuning

Als het echt niet lukt om zelf tot goede oplossingen te komen, kan de gemeente hulp en voorzieningen bieden.

 

Soort hulp

De gemeente kan op verschillende manieren hulp bieden:

 

Een algemene voorziening is eenvoudig aan te vragen zonder ingewikkelde procedure. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen die tijdelijk nodig zijn, zoals tijdelijke hulp bij de huishouding.

Een individuele voorziening is voor één persoon of gezin bedoeld. Een voorbeeld is een rolstoel, die die u als enige gebruikt.

Een collectieve voorziening wordt door verschillende mensen tegelijk gebruikt. Een voorbeeld is groepsvervoer, waarbij u met meer mensen tegelijk reist in een (rolstoel)bus. U moet wel toestemming van de gemeente krijgen om een collectieve voorziening te gebruiken.

De gemeente geeft geen hulp als er sprake is van:

 

Een algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die niet speciaal voor mensen met een handicap is bedoeld, in een gewone winkel te koop is en qua prijs niet duurder is dan een vergelijkbaar product. Een voorbeeld is een sta-op-stoel. Een voorliggende voorziening is een oplossing waar u ook recht op hebt en die voorrang heeft boven een voorziening die de gemeente zou verstrekken.

 

Gesprek met uw gemeente

Hebt u hulp nodig vanwege uw beperking? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Vaak zal de gemeente u eerst uitnodigen voor een gesprek om samen te bespreken welke problemen u nu hebt, en welke problemen u misschien nog krijgt. U bekijkt samen met de gemeente welke hulp of voorzieningen u nu en in de toekomst nodig hebt. Daarbij wordt ook gekeken hoeveel hulp u uit uw eigen omgeving kunt krijgen.

Uw gemeente beslist uiteindelijk wat voor soort voorziening u krijgt. Daarbij spelen de kosten ook een rol. Als u bijvoorbeeld geholpen bent met een algemene voorziening, hebt u geen recht op een individuele voorziening.

 

Gesprek met uw gemeente

Kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? Of hebt u hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente zal met u bespreken wat nodig is om zelfstandig te leven.

 

U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Wmo-loket van uw gemeente.

 

Meer informatie informatie over de Wmo vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum