STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

‘Gemeenten maken probleem van Wmo-voorziening’

 Burgers worden onterecht Wmo-voorzieningen onthouden door gemeenten omdat ze boven een inkomensgrens komen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting De Ombudsman. Drie kwart van de gemeenten stelt nog steeds in de Wmo-verordening een inkomensgrens, terwijl dat begin 2012 door de Centrale Raad van Beroep is verboden.  Mensen met een beperking komen zonder voorziening te zitten, terwijl ze die wel nodig hebben. Bovendien voeren burgers lange en kostbare procedures om de gemeente te bewegen de Wmo-voorziening te leveren waar ze recht op hebben. Maar de gemeente hanteert een inkomensgrens. Het gaat om bijvoorbeeld regionaal taxivervoer, scootmobielen en woningaanpassingen. Dat stelt Stichting De Ombudsman in het rapport: “Grenzen aan de Wmo?” Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ‘zijn nog niet alle verordeningen aangepast, maar in de praktijk hanteren gemeenten geen inkomensgrens meer.’

Meer lezen? Klik hier ...

Onderzoek Stichting De Ombudsman: Driekwart gemeenten heeft Wmo-verordening niet op orde

Driekwart van alle 415 Nederlandse gemeenten heeft een inkomensgrens in de Wmo-verordening opgenomen, terwijl daar géén wettelijke grondslag voor bestaat. Dit blijkt uit het onderzoek van Stichting De Ombudsman naar inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden in het gemeentelijk Wmo-beleid. De Ombudsman roept gemeenten op hun verordeningen zo snel mogelijk aan te passen en een compensatieregeling in te stellen voor de gedupeerden die vanwege deze achterhaalde bepalingen in de verordeningen zonder voorziening zijn komen te zitten. De Centrale Raad van Beroep heeft in twee uitspraken (eind 2011 en begin 2012) bepaald dat inkomensgrenzen en besparingsbijdragen binnen de Wmo niet zijn toegestaan. Ook de politiek heeft zich hierover duidelijk uitgesproken: gemeenten mogen geen inkomenspolitiek bedrijven. Dat een groot aantal gemeenten dit toch doet, is wellicht begrijpelijk in het licht van de huidige bezuinigingen, maar pleit hen niet vrij. Burgers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die de wet correct uitvoert. Bovendien vindt De Ombudsman het onbegrijpelijk dat de overheid die verwacht dat ‘iedereen meedoet’ en daar ook voorzieningen voor treft zoals de Wmo, tegelijkertijd zoveel obstakels opwerpt die een normaal sociaal en werkend leven in de weg staan. Dat is nooit de bedoeling geweest van de Wmo en is er bovendien nog strijdig mee ook!  Meer lezen? Het rapport downloaden? Klik hier ...

 

Staatssecretaris reageert op Wmo-onderzoek

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport Grenzen aan de Wmo van De Ombudsman heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) laten weten de resultaten te willen bestuderen. Zij is verbaasd dat driekwart van de gemeenten nog steeds inkomensgrenzen hanteren, ondanks haar heldere beleid. Zij heeft dit beleid in een debat met de Tweede Kamer in juni van dit jaar bevestigd. De rechter heeft zich bovendien duidelijk uitgesproken tegen inkomensgrenzen binnen de Wmo. De staatssecretaris noemt ook de brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begin dit jaar naar alle gemeenten heeft gestuurd. Daarin is melding gemaakt van het verbod op inkomensgrenzen. De gemeenten Maastricht en Renkum hebben vervolgens op verzoek van de staatssecretaris hun Wmo-verordeningen aangepast. De staatssecretaris zal nu nogmaals een signaal laten uitgaan naar gemeenten dat ze geen inkomensgrens mogen toepassen. Gebeurt dit toch dan zal de staatssecretaris overgaan tot vernietiging van de verordening van de betreffende gemeenten en de wet aanscherpen, zo meldt haar woordvoerder.

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum